Актуальні новини

 
 

Новини ВООЗ

» XML error: at line 0


 
 

Наші координати

Адреса: 65029, м.Одеса,
вул. Старопортофранківська, 8 Телефон: (048) 7234842,
Факс: (048) 7231841
Ел.пошта: info@odses.gov.ua
Зв'язок через сайт: Написати
 
 


Пошук по сайту...

Про загальний порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад


Загальний порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області

 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області (далі-кандидати), що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (далі - Порядок)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Держсанепідслужби в Одеській області.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством щодо прийняття на державну службу.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється Відділом запобігання та протидії корупції, кадрового, наукового та правового забезпечення Держсанепідслужби в Одеській області з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4.  Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держсанепідслужби в Одеській області. Перелік питань наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Питання можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації або на сайті Держсанепідслужби в Одеській області у розділі «Вакансії» та обов'язково надаватися для ознайомлення всім учасникам іспиту.

1.7. Форма екзаменаційного білета наведена у додатку 2 до цього Порядку. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держсанепідслужби в Одеській області.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.9. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту,

1.10. Керівництвом та кадровим підрозділом Держсанепідслужби в Одеській області визначається дата проведення іспиту, яка повідомляється кандидатам про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку проведення іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. У разі необхідності секретар надає додаткові пояснення. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії Держсанепідслужби в Одеській області.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит складається у приміщенні зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Держсанепідслужби в Одеській області. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.   Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1.   Для оцінки знань кандидата використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держсанепідслужби в Одеській області та його структурного підрозділу.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держсанепідслужби в Одеській області та його структурного підрозділу.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченню часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінка. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

 

 

Додаток 1


ПЕРЕЛІК

питань для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

державних службовців Головного управління  Держсанепідслужби в Одеській області

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання

Закону України «Про державну службу»

 

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода, члени сім’ї, безпосереднє підпорядкування (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження, щодо використання службового становища та сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та урегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. Перелік питань на перевірку знання законодавства

з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держсанепідслужби в Одеській області


1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2. Нормативно-правові акти з питань гігієнічної регламентації небезпечних факторів.

3. Нормативно-правові акти з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

4. Нормативно-правові акти з питань розробки та впровадження методів контролю і випробування продукції щодо її безпеки для здоров’я і життя населення.

5. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарної охорони території України.

6. Сучасний порядок проведення державної інвестиційної експертизи інвестицій та місце державної санітарно-епідеміологічної служби в цьому процесі.

7. Заходи адміністративного впливу при виявленні порушень санітарного законодавства.

8. Нормативно-правове забезпечення в галузі медичного обслуговування працюючого населення та профілактики захворювань.

9. Гігієнічне регламентування шкідливих факторів виробничого середовища.

10. Якими законодавчими актами регулюються питання захисту населення від інфекційних хвороб?

11. Які права громадян, передбачені Законом України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення"?

12. Нормативно-правові акти з питань міжнародного співробітництва у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

13. Нормативно-правові акти з питань проведення імунопрофілактики населення.

14. Міжнародні нормативні акти щодо безпеки харчових продуктів.

15. Що таке державна санітарно-епідеміологічна експертиза?  (Наказ МОЗ України від 14.03.2006 № 120 “Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи” )

16. Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи

17. Перелічити основні завдання державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

18. Хто є виконавцями державної санітарно-епідеміологічної експертизи?

19. Поняття “укладення міжнародного договору” (ст.2 Закону України “Про міжнародні договори України”).

20. Які міжнародні договори укладаються від імені України, Уряду, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади (стаття 2 Закону  України “Про міжнародні договори України”).

21. Ратифікація міжнародних договорів України (стаття 7 Закону  України “Про міжнародні договори України”).

22. Дотримання міжнародних договорів України (стаття 12 Закону  України “Про міжнародні договори України”).

23. Дія міжнародних договорів на території України (стаття 17 Закону  України “Про міжнародні договори України” ).

24. Денонсація міжнародних договорів України (стаття 24 Закону  України “Про міжнародні договори України”).

25. Обов’язки органів державної влади, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг громадян (ст.19 Закону “Про інформацію”).

26. Термін виконання доручень та розпоряджень Кабінету Міністрів України з невизначеною датою.

27. Керівний склад Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

28. Термін надання відповіді на звернення громадян чи громадських організацій.

29. Якими Законами України визначається порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, та діловодства за зверненнями громадян?

30. Що подає заявник для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи?

31. Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

32. Яким Законом України визначається мова ведення діловодства в державних установах?

33. Листування, як основна форма міжнародного співробітництва.

34. Який Закон України затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду ?  (п.24 стаття 2 Бюджетного кодексу) ?

35. Як встановлюються посадові оклади державних службовців  (Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268) ?

36. Примірна схема казначейського обслуговування Державного бюджету України (стаття 43 Бюджетного кодексу України) ?

37. Які відносини регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу) ?

38. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні (стаття 4 Бюджетного кодексу) ?

39. Назвіть стадії бюджетного процесу в Україні (стаття 19 Бюджетного кодексу) ?

40. Хто є учасниками бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу) ?

41. Рівні розпорядників бюджетних коштів (абз.1 стаття 21) ?

42. Що таке кошторис бюджетної установи (пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 року № 228)

43. Визначення бюджетного призначення (стаття 2 Бюджетного кодексу)?

44. Який центральний орган затверджує форму кошторису бюджетної установи (абзац 5 пункта 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від  28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

45.Чи має право бюджетна установа здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам.  (пункт 48 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від  28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

46. Який центральний орган встановлює порядок та форму звітності про виконання кошторисів і планів асигнувань бюджетних установ (п.52 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від  28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

47. Який Закон України врегульовує відносини щодо закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти.  ( ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)?

48. Складові частини бюджету (ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

49. Склад доходів та видатків Державного бюджету України (ст. 29-31 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

50. Відповідальність за бюджетні правопорушення (ст. 121-123 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

51. Заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів (п.1, 13, 17 постанови КМУ від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»).

52. Мета здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (ст. 6 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

53. Порядок проведення інвентаризації державного майна, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, в тому числі бюджетних установ (Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69 та Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90).

54. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 28.02.2002  № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»).

55. Яким документом регламентується питання надання в оренду державного та комунального майна? Механізм процедури? (Закон України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна»).

56. На кого покладається загальне керівництво і відповідальність за стан  охорони праці в закладі, структурному підрозділі (Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ та наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 04.04.1994 № 30 «Про затвердження Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

57. Законодавчі та нормативно-правові акти в галузі соціальної політики та освіти, молоді та спорту, які регламентують правові відносини, щодо збереження та зміцнення здоров`я дітей.

58. Законодавчі та нормативно-правові акти в галузі охорони здоров`я, які регламентують правові відносини щодо збереження та зміцнення здоров`я дітей.

59. Санітарне законодавство з питань гігієни дітей та підлітків.

60. Законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують порядок проведення медичних оглядів працівників.

61. Розслідування та облік нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

62. Законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують порядок проведення атестації робочих місць.

63. Нормативно - правові акти з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи та порядок її проведення.

64. Законодавчі та нормативно-правові акти щодо захисту населення від можливого негативного впливу промислових відходів.

65. Законодавчі та нормативно-правові акти щодо безпеки та якості питної води.

66. Яким чином оцінюється ступінь можливого негативного впливу електромагнітних випромінювань на стан здоров’я населення в умовах інтенсивного розвитку стільникового зв’язку?

67. Якими законодавчими актами регулюються питання захисту населення від інфекційних хвороб?

68. Міжнародний нормативний акт у сфері запобігання поширенню інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення?

69. Які повноваження органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення від інфекційних хвороб?

70. Які повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах карантину?

71. Нормативно - правові акти з питань проведення профілактичних щеплень.

72. Порядок проведення обов’язкових профілактичних щеплень.

73. Порядок та вимоги до утилізації великих кількостей вакцини після закінчення терміну придатності або при порушенні умов зберігання.

74. Правове регулювання відносин у сфері безпечності харчових продуктів.Дата: 30-05-2013   |  Переглядів: 961
 

 
 

? Запитати ?


Новини МОЗ

Держсанепідслужба України долучається до прог ..
Представники Державної санітарно-епідеміологічної служби України долучаться до європейської програми SHIPSAN ACT Information System та мережі PAGnet. Таких домовленостей досягли фахівці слу ...

У Києві обговорили проблеми імунопрофілактики
У Національній академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл «Державна політика щодо імунопрофілактики в Україні». Представники медичних, педагогічних та на ...

Розпочались обговорення МОЗ України з медични ..
21 травня у МОЗ України відбулась селекторна нарада на тему: «Актуальні питання забезпечення якості надання медичної допомоги». Захід пройшов під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я ...

У МОЗ України обговорили шляхи реформування в ..
22 квітня у МОЗ України пройшов експертний круглий стіл із відеотрансляцією заходу по регіонам України на тему: «Реформа вищої медичної освіти в Україні». Проректор з наукової ро ...

В Полтавській області посилюється боротьба із ..
В Полтавському обласному Центрі здоров'я відбувся круглий стіл «Своєчасна діагностика туберкульозу та належна якість надання медичної допомоги хворим – запорука успіху». Захід пройшов у рамках міс ...

Календар

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Архів

Июнь 2016 (1)
Май 2016 (2)
Апрель 2016 (5)
Март 2016 (5)
Февраль 2016 (8)
Январь 2016 (10)

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: